Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109487

A Treasury of Eskimo Tales
ghesehayi ke eskimoha baraye bachehaye khod migooyand
عنوان : قصه‌هایی که اسکیموها برای بچه‌های خود می‌گویند

Author: Bayliss, Clara
مولف/نويسنده : بایلیس٫‌ کلارا

ISBN: 978-600-420-059-2

Publisher: avaye monji
ناشر : آوای منجی

Translator: mehri, mahnaz
مترجم : مهری٫‌ مهناز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 0.7

ISBN: 9786004200592

ISBN: 978-6004200592

Volume 1: 128 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب حاضر در خصوص اسکیموها و داستان‌هایی که آن‌ها از زیست‌گاهشان برای فرزندانشان تعریف می‌کنند تهیه و تدوین شده است. مؤلف در این اثر داستانی‌هایی را از زبان اسکیموها برای فرزندانشان گزارش می‌دهد. این پژوهش نخست قصه‌های بچه اسکیمو، زن جادوگر، زن پرنده را ذکر می‌کند. نگارنده در ادامه حکایت‌های روح خانه آوازه‌خوان، پرواز به ماه و مسیر نهنگ دریایی را به بحث می‌گذارد تحقیق مذکور درنهایت داستان‌های کلاغ و سفر دریایی‌اش، موش‌خرما و کلاغ و مبدأ بادها را یادآوری می‌کند. قصه‌های آدم کوتوله‌ها و سرگذشت تنها زن تنگه مایکل از حکایت‌های شنیدنی و جذاب این مجموعه محسوب می‌شود.

Subject: Children (age 6- 9)

موضوع کتاب: کودکان (سن 6-9 )

Availability: In stock

Paperback for $4.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی