Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109490

Communist and another story- 2 languages
komonist va yek dastane digar- 2 zabane
عنوان : کمونیست و یک داستان دیگر- دو زبانه

Author: Ford, Richard
مولف/نويسنده : فورد٫‌ ریچارد

ISBN: 978-622-6241-31-1

Publisher: Azarmidokht
ناشر : آذرمیدخت

Translator: Hooshangifar, Arash
مترجم : هوشنگی فر٫‌ آرش

Language: English & Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 0.6

ISBN: 9786226241311

ISBN: 978-6226241311

Volume 1: 120 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این کتاب می خوانید: گلن نقش ساده اشت . من قرار بود در پشت خاکریز بمانم و او با تفنگش در میان علفزار می خزید و تا جایی که ممکن بود به غازها نزدیک می شد. بعد به سادگی بلند می شد و به تعدادی که می توانست هم در هوا و هم در روی زمین شلیک می کرد. وقتی همه پرنده های دیگر پرواز می کردند، اگر خوش شانس بودیم تعدادی از آنها به سمت من می آمدند. چون به سمت باد پرواز می کردند..

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی