Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109629

Resilient
tabavary
عنوان : تاب آوری

Author: Hanson, Rick
مولف/نويسنده : هنسون، ریک

ISBN: 978-964-547-783-5

Publisher: forouzesh
ناشر : فروزش

Translator: Zarin abadi, Faranak
مترجم : زرین آبادی، فرانک

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9789645477835

ISBN: 978-9645477835

Volume 1: 288 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این کتاب می خوانید : یک ایده اساسی در روان‌شناسی و پزشکی وجود دارد که بیان می‌‌کند، مسیر زندگی شما تنها به سه عامل بستگی دارد: چگونگی مدیریت چالش‌ها، محافظت از نقاط آسیب ‌پذیر، و افزایش منابع. این عوامل در سه مکان قرار دارند: جهان، بدن و ذهن شما. هنگامی که عوامل و مکان‌ها را ترکیب کنید، نه راه برای بهبود زندگی شما وجود دارد. منابع ذهنی مانند اراده، عزت‌ نفس و مهربانی، ما را به انعطاف‌‌پذیری (تاب آوری) می‌‌رسانند. انعطاف‌پذیری یعنی توانایی مقابله با ناسازگاری و فشار چالش‌ها برای دستیابی به فرصت‌ها. در حالی که قابلیت انعطاف‌پذیری به بهبود ما بعد از خسارات و آسیب‌ها کمک می‌‌کند، اما کارکرد آن بیشتر از این بهبودی است. انعطاف‌پذیری واقعی باعث افزایش خوشبختی، احساس واقعی خوشحالی، عشق و صلح می‌‌شود. به طرز قابل توجهی، هر چقدر که تجربه‌های خوشبختی را در خود درونی کنید، باعث ایجاد ساختارهای قدرت درونی می‌شوید که به نوبه خود شما را بیشتر انعطاف‌‌پذیر می‌کند. خوشبختی و انعطاف‌‌پذیری یکدیگر را تقویت می‌کنند.

Subject: Psychology (self healing)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی