Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109636

Fuss Over Nothing
hayahoo bar sare hich
عنوان : هیاهو بر سر هیچ

Author: Movahed, Mohammad ali
مولف/نويسنده : موحد، محمد علی

ISBN: 978-964-431-032-4

Publisher: karname
ناشر : کارنامه

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1393

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789644310324

ISBN: 978-9644310324

Volume 1: 204 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در سی و چند سال پیش دولتی به نام امارات متحده عربی وجود نداشت. شیخ نشینهای ساحل جنوب خلیج فارس در زیر علم انگلستان بودند، یعنی این بریتانیا بود که، به نام شیوخ رأس الخیمه و شارجه، تنب و ابوموسی را در تصرف داشت و ایران که این جزایر را جزئی از خاک خود می دانست ناگزیر بود که در لندن و با مسئولین وزارت امور خارجه بریتانیا مذاکره کند... طرف مذاکره متصرفی بود که به دستاویز حفظ حقوق محجورین تحت حمایت خود سرسختی می کرد و با تکیه بر «استاتسکو» خواهان ادامه تصرفات خود بود و از طرف مقابل مطالبه حجت و سند می کرد که بگوید چرا و به چه دلیل این جزایر را از آن خود می داند، ولی خود را از ارائه سند و حجت بی نیاز می دید.

Subject: Political science (Iran)

Availability: In stock

Hard Cover for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی