Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109677

Ancient History of Iran
tarikhe bastaniye iran
عنوان : تاریخ باستانی ایران

Author: Hooman, Dr. Mahmood
مولف/نويسنده : هومن، دکتر محمود

ISBN: 964-5706-19-x

Publisher: payame emrooz
ناشر : پيام امروز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1379

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 964570619x

ISBN: 964-570619x

Volume 1: 134 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : موضوع اصلی کتاب، شناخت نقطه آغاز تاریخ ایران و نخستین ساکنان و تمدن‌های این سرزمین است .مولف معتقد است که در ایرانشهر، تمدن و فرهنگ بزرگی به موازات تمدن‌های سومر و بین‌النهرین یا پیش از آن وجود داشته که برخی از آثار آن به تازگی کشف شده است .به گفته نویسنده "تمدن در دوره سنگ و فلز پدید آمده و کهن‌ترین قسم این تمدن در مصر و شوش پیدا شده است و ساکنان شوش نیز ایرانی بوده‌اند .تمدن سومری نیز با تمدن شوش همانندی دارد ... سومری‌ها از مردم میان رودان (بین‌النهرین) نبوده‌اند و از جای دیگر به این مکان آمده‌اند و چون همانند تمدن آنان را در شمال خاوری و جنوب خاوری فلات ایران یعنی در مرو و آمری یافتیم، احتمال دادیم که شاید از هند یا ایران به میان رودان رفته‌اند ."نویسنده سپس می‌کوشد با تکیه بر یافته‌های باستان شناسی ثابت کند که بیشتر تمدن‌هایی که در سه یا چهار هزاره پیش از میلاد در بین‌النهرین و آسیای صغیر پدید آمده‌اند از تمدن و فرهنگ آریایی‌های ایرانشهر آغاز شده و در واقع سومری‌ها، هتی، میتانی‌ها و ...از مهاجر نشین‌های ایرانی یا فرستادگان شاهان ایران به میان رودان بوده‌اند و شناخت درست تمدن اینان به شناخت تمدن و فرهنگ ایرانشهر و دیرینگی آن یاری می‌رساند

Subject: History of Iran (pre Islam)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی