Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 110724

From Paris to the crypt
az Paris ta Dakhme
عنوان : از پاریس تا دخمه

Author: Khodaveisi, Behzad
مولف/نويسنده : خداویسی٫ بهزاد

ISBN: 978-622-6344-03-6

Publisher: nafir
ناشر : نفیر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226344036

ISBN: 978-6226344036

Volume 1: 218 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رمانی که می‌خوانید از اعماق دلم برخاسته است اما جالب بگویم در مقام نویسنده‌اش مرورش را ندارم. از این رو که چنان با عواطفم در آمیخته که سطر به سطرش اشک به چشمانم می‌نشاند و بغض در گلویم می‌تند. هرچند که قصه مشحون از عاشقانه‌ها و طنازی‌ها و شوخ و شنگی‌های زندگی هم هست؛ همه چیز با بازی در فیلم خمره شروع شد. سال هفتاد معلم قصه بودم و روایت در روستای کویری کوچکی در یزد می‌گذشت. یزد به میان خاطراتم آمد. با جاذبه‌ی تصویر با شکوهی که همیشه در قلبم بود. دخمه را ساختم. روایت پسری که از فرنگ به ایران می‌آید تا شبانه جسد پدرش را، براساس وصیت خود او، به دوش کشد و به دخمه‌ای بر فراز تپه ای ببرد و به ابدیت برساند، با فانوسی بر دندان و حسی شکوهمند، در حالی که سالهاست جسد به دخمه بردن ممنوع است. ببیندگانش نشاند و این رمان _ از پاریس تا دخمه _ داستان بلند همان تحسین‌ها و همان اشک‌هاست که در قصه‌ای عاشقانه، از نو متولد شده است که اگر عمری باقی بود در قالب فیلمی بلند نیز به پرده‌ی سینما خواهم سپردش...

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی