Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 110729


asb va mahi
عنوان : اسب و ماهی

Author: Rostami-Hormoz, Sahar
مولف/نويسنده : رستمی هرمز٬ سحر

ISBN: 978-622-634-402-9

Publisher: nafir
ناشر : نفیر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226344029

ISBN: 978-6226344029

Volume 1: 308 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : چقدر او مرا یاد ستاره می‌اندازد که همیشه بی‌دغدغه و بی‌اضطراب بود. یادم هست یک بار که داشتیم از مدرسه بر می‌گشتیم، او چترش را بالای سرمان گرفته بود و من داشتم برایش از مهمانی دیشب می‌گفتم که یکهو چتر از دستش رها شد روی زمین خیس افتاد. دعاوار دست هایش را به هم چسباند و قاصدکی را توی دست‌هایش محصور کرد. چترش را برداشتم و صدایش کردم: " ستاره!" دستش را بازکرد و قاصدک را نشانم داد و با صدای آرامی گفت:" ببین.. خبر خوش تو راهه" بعد هم دست‌هایش را رو به روی دهانش گرفت و با بیرون دادن یک باره‌ی نفسش آن را به هوا فرستاد. من هم که حرف ستاره برایم حجت بود منتظر خبر خوب بودم اما فردایش با موتور تصادف کرد و یک هفته خانه نشین شد و من از همان وقت بود که به قاصدک‌ها ظنین شدم. اسب و ماهی، سردرگمی‌ها و سرخوردگی‌های دختر جوانی را واگویه می‌کند که مدام میان دیروز و امروزش تاب می‌خورد و اتفاقات گذشته را به یاد می‌آورد. اسب و ماهی روایت‌گر زخم است و دست‌هایی که مرهم دارند.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی