Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 110778


madi nomreye bist
عنوان : مادی نمره بیست

Author: Setvat, Maryam
مولف/نويسنده : سطوت، مریم

ISBN: 978-3-96531-021-6

Publisher: foroogh
ناشر : فروغ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9783965310216

ISBN: 978-3965310216

Volume 1: 271 pages

Published in: Germany

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در پشت جلد کتاب می خوانید: این نوشته روایتی است داستان گونه از حوادثی واقعی هدف نویسنده در این روایت، نه بازنگری تاریخ فداییان است و نه بررسی تحولات نظری و عملی این جریان، این دل نوشته بازگویی احساسات و عواطف جوانانی است که آرزوهای بزرگ در سر داشتند و در راه تحقق این آرزوها جان خود را فدا کردند. در بازسازی شخصیت ها در این کتاب از نام های مستعار استفاده شده است. بیشتر شخصیت های این کتاب کشته شده اند. مادی به جوی ها و نهرهایی گفته می شود که جهت تقسیم مقداری از آب زاینده رود در شهر اصفهان در زمان صفویان توسط شیخ بهایی احداث گردیدند.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی