Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 110779

Never in Exile
hichgah dar tabeid
عنوان : هیچگاه در تبعید

Author: Azarli, Katayoun
مولف/نويسنده : آذرلی، کتایون

ISBN: 978-3-96531-016-2

Publisher: foroogh
ناشر : فروغ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9783965310162

ISBN: 978-3965310162

Volume 1: 284 pages

Published in: Germany

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در پشت جلد این کتاب می خوانید: امشب قسمتی از تنهایی و رنجی را که همیشه سعی کرده بود با آن مبارزه کند، به خوبی احساس می کرد. حالا می فهمید آن رنج کیفیتی جسمانی است دقیقا زمانی که می بایست آن را بروز می داد، مانع از حضورش می شد و نفی اش می کرد. زیرا تجربه دوباره برایش ناراحت کننده بود. رنجی را که در دورن خود ذخیره کرده بود، بعد از گذشت سال ها، کهنه، متعفن و زهرآکین شده بود و حالا باید آن را از درونش بیرون می راند تا بتواند فرصت مناسبی برای زندگی با خودش را به دست آورد.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی