Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 110816

Expressions of thought and beauty in Persian language
Jelvehaei az andishe va zibaei dar zabane parsi
عنوان : جلوه هایی از اندیشه و زیبائی در زبان پارسی

Author: Ghasemi, Mahdi
مولف/نويسنده : قاسمی، مهدی

ISBN: 978-3-96531-018-6

Publisher: foroogh
ناشر : فروغ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9783965310186

ISBN: 978-3965310186

Volume 1: 286 pages

Published in: Germany

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این کتاب می خوانید: رستم در نزدیکی مرز توران، پس از روزی شکار، خسته و مانده، بگوشه ای آرام می گیرد، رخش را به چرا رها می کند و خود بخوابی ژرف فرو میرود. تنی چند از سواران تورانی با تقلای بسیار و به بهای مرگ سه تن، سرانجام رخش را می ربایند و بشتاب دور می شوند. رستم که از خواب برمی خیزد، اثری از رخش نمی یابد. آسیمه سر دشت و کوه را زیر پا می گذارد، خشمناک و اندوهگین به شهر سمنگان می رسد. پادشاه سمنگان جهان پهلوان را می شناسد و به گرمی و عزت تمام او را پذیرا می شود و قول می دهد که با اندک مهلتی رخش را خواهد جست . شب هنگام به افتخار میهمان نامدار خود مجلسی می آراید و بیاری خنیاگران جام های دمادم از شراب ناب، می کوشد رستم را از اسارت اندوه برهاند و چون نوبت خواب می رسد او را به خوابگاهی آرام و آراسته رهنمون می شود. رستم غرق مستی و خواب است که در خوابگاه به آهستگی باز و دختری در نهایت طراوت و زیبایی همراه با کنیزکی شمع به دست در کنار بستر او ظاهر می شود: او تهمینه دختر پادشاه سمنگان است که دور را دور از رستم حکایت ها شنیده و نادیده دل به او بسته است

Subject: Persian literature (critiques, reviews)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی