Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 110862

An Encyclopaedic Dictionary of Sufism & Mysticism
farhangnameye tasavof va erfan (2 jeldi)
عنوان : فرهنگ تصوف و عرفان (۲ جلدی)

Author: Estelami Mohammad
مولف/نويسنده : استعلامی، محمد

ISBN: 978-600-105-162-3

Publisher: farhange moaser
ناشر : فرهنگ معاصر

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 7

ISBN: 9786001051623

ISBN: 978-6001051623

Volume 1: 922 pages

Volume 2: 966 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در پیشگفتار این اثر آمده است: «عزیزانم! ناگفته روشن است که شما یک کتاب مرجع را در دست دارید که باید درباره‌ی تصوف و عرفان و ادب صوفیانه‌ ایران، پاسخ درست پرسش‌ها را دربر داشته باشد. سخن این نیست که هیچ پرسشی بی‌پاسخ نمانده است و کسی که با کار تالیف یک مرجع آشنا باشد، می‌داند که هر کتاب مرجعی در نخستین عرضه آن کم و کاستی دارد و اگر با تجدید نظر هم به چاپ‌های مکرر برسد باز نیاز به تجدید نظر دارد. بیش از هزار سال تصوف و عرفان و ادب صوفیانه ایران، دریایی از دانستنی‌ها و خواندنی‌هاست و بر امواج آن دریا هم کف‌های روایات بی‌پایه و دعوی و دروغ و فریب کم نیست، و داوری درباره هم آن جزئیات و رسیدن به درستی و نادرستی یک سخن یا یک روایت، گاه دست و پای جوینده واقعیت را چنان می‌بندد که زبان و قلم از رفتن باز می‌ماند. یک کتاب مرجع نخست باید بر معلومات درست و مستند تکیه کند و روایات و سخنانی را هم که اعتبار و سندیت ندارد نادیده نگذارد و به جویندگان هم بگوید که از آن نوشته‌ها بی‌خبر نیست. بسیاری از مقاله‌های این کتاب، گزارش سرگذشت و تا حد ممکن، نقد عقاید و آثار نامداران ادبی صوفیانه ایران است…»

Subject: Sufism & gnosticism, Thesaurus (dictionaries)

Availability: In stock

Hard Cover for $72.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی