Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 110869

Passage of Pain and Insanity
gozare ranjo jonoon
عنوان : گذر رنج و جنون

Author: Keshavarz, Baharak
مولف/نويسنده : کشاورز٫‌بهارک

ISBN: 978-600-182-347-3

Publisher: Tandis
ناشر : تنديس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786001823473

ISBN: 978-6001823473

Volume 1: 232 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : وارد خیابان اصلی قلعه شد. پیرزن‌هایی که دیدگان گودافتاده و دندان‌های کلید شده داشتند، به همراه دسته‌ای از زن‌های ازکار افتاده جلوی درهای چهارطاق با چهره‌هایی مخدوش و تکیده و چشمانی دود زده که به دنبال رهایی‌ نشسته‌اند. با چهره‌های خسته، ته سیگار بر لب دارند و در حالی که دود می‌کنند به قلعه‌ و قلعه‌دار، ارباب کاخ‌نشین و زاهدی فحاشی می‌کنند. خیابان‌های پر از گِل و لای را رد می‌کنند.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $13.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی