Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111018

Persian language in Azerbaijan-2 Vol.
zabane farsi dar azarbayejan- 2 jeldi
عنوان : زبان فارسی در آذربایجان- 2 جلدی

Author: Afshar, Iraj
مولف/نويسنده : افشار، ایرج

ISBN: 978-600-5942-93-4

Publisher: entesharate doctor mahmood afshar
ناشر : انتشارات دکتر محمود افشار

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 5

ISBN: 9786005942934

ISBN: 978-6005942934

Volume : pages

Volume : pages

Volume 1: 520 pages

Volume 2: 479 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب حاضر در برگیرنده بیست و هفت مقاله از نوشته های دانشمندان و زبانشسناسان می باشد. این کتاب مجموعه‌ای است از هم‌آرا و عقاید بزرگان ادب و تحقیق ایران درباره سابقه زبان فارسی در آذربایجان. گردآوری این مجموعه از آن‌رو ضرورت داشت که گوشه‌ای از مسائل مربوط به زبان فارسی در آذربایجان،هم از جهت سابقه و تاریخ و هم از لحاظ فرهنگ و ضرورت‌های سیاسی و ملی،عنوان شود و همگان به صورت بهتر یک‌جا آن را در دست داشته باشند.

Subject: Persian literature (research)

Availability: In stock

Hard Cover for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی