Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111040

In the Shadow of Sun
dar sayeie aftab
عنوان : در سایه ی آفتاب

Author: kozazi mirjalaledin
مولف/نويسنده : کزازی، میر جلا الدین

ISBN: 978-964-8741-98-8

Publisher: gooya
ناشر : گويا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9789648741988

ISBN: 978-9648741988

Volume 1: 342 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : توضیحات کتاب در سایه ی آفتاب اثری است از میرجلال الدین کزازی به چاپ انتشارات گویا. این کتاب دربردارنده مجموعه ای از جستارها، دیباچه ها و دیگر نوشته هایی است که کزازی برای کتاب های گوناگون به درخواست نویسندگان آن ها و یا برای ماهنامه ها، سه ماهنامه ها ،مجلات و روزنامه ها طی سال های 93 تا 97 نوشته است.

: گزیده ای از کتاب اکنون فرهیختگان و دانش آموختگان، روشن رایان و بزم آرایان فرهنگ و اندیشه، همه، می دانند و بی گمانند که زبان ها و گویش های بومی، در ایران، گنجینه هایی اند گرانمایه و برین پایه، گزیده و گرامی که اگر از دست بروند و از میان، بخش هایی بهینه و قلمروهایی گسترده از فرهنگ گرانسنگ ایرانی و پیشینه ی دیریاز و دلنواز و شگفتیساز نیاکانی را، از میان خواهند برد و آیندگان را، به یکبارگی، از این آبشخورها و سرچشمه های زنده و زیبنده و زایا، بدور و بی بهره خواهند داشت. پس، هر آینه، برماست: ما ایرانیان امروز که این گنج های گرامی گران را که در گونه ی خویش، نمونه هایی برترین اند و بی همتا و جانشین، به هر شیوه که می توانیم، از گزند روزگار نابودگر جانشکار برهانیم، حتا با برتافتن رنج و شکنج و نستوه، در نوشتن دشت و بیابان و کوه.

Subject: Persian literature (critiques, reviews)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی