Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111050

On Foot
Piyadeh
عنوان : پیاده

Author: Soleimani, Belgheis
مولف/نويسنده : سلیمانی ، بلقیس

ISBN: 978-600-229-991-8

Publisher: cheshme
ناشر : چشمه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 3

Weight: 1

ISBN: 9786002299918

ISBN: 978-6002299918

Volume 1: 218 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رمان پیاده، داستان یک زن است در دل تهران. زنی که با شوهرش برای زندگی زناشویی از روستایی در کرمان به تهران می‌آید، سال‌های ابتدای انقلاب. ناگهان همسرش به زندان می‌افتد و او می‌ماند با فرزندی در شکم و فقری که جای نفس کشیدن برایش باقی نمی‌گذارد و اقوامی که دیگر نمی‌پذیرندش. زنی باردار در تهران سال‌های دهه شصت که گرسنه و رانده شده تصمیم می‌گیرد به زنده ماندن… سلیمانی رئالیسم تلخ و قصه‌گو را در این رمان به شکلی متفاوت اجرا می‌کند. تنهایی قهرمان و فضای جبرآلودی که پیرامونش وجود دارد، تمام جهانش را دربرمی‌گیرد و دست آخر نیز اتفاقاتی رخ می‌دهند غیرمنتظره. پیاده رمانی است که مخاطب را وادار می‌کند که آن را بخواند و شاهد رنج باشد و البته میل به زیستن، در شرایطی که همه‌چیز برای مردن مهیاست.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی