Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111133


Yoorknameye No
عنوان : یورکنامه ی نو(سفرنامه ی نیویرک)

Author: Kazazi, Mirjalaledin
مولف/نويسنده : کزازی، میرجلال‌الدین

ISBN: 978-622-6528-22-1

Publisher: gooya
ناشر : گويا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9786226528221

ISBN: 978-6226528221

Volume 1: 120 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : آری! سفر، چه بیرونی باشد و چه درونی، مایه پختگی و پروردگی و پالودگی سفرگر از کاستی‌ها و سستی‌ها و ناراستی‌ها می‌تواند شد و او را بِهی و مِهی می‌تواند رسانید؛ از آن است که سعدی ستوده‌سخن، در آغازینه غزلی، چنین از سودهای بسیار سفر یادآورده است؛ لخت نخستین این آغازینه را می‌توان به سفر گیتیگ* بازگرداند و لخت دوم را به سفر مینوی که تنها در سرمستی و بی‌خویشتنی، انجام می‌تواند پذیرفت : بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

Subject: Persian literature (classical poetry), Persian literature (journeys)

Availability: In stock

Paperback for $6.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی