Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111159

Saadi the poet of love and life
Sadi Shaere Eshgh va Zendegi
عنوان : سعدی شاعر عشق و زندگی

Author: Dr. Katoozian, Mohammad Ali Homayoon
مولف/نويسنده : دکتر کاتوزیان، محمدعلی همایون

ISBN: 978-964-305-894-4

Publisher: markaz
ناشر : مرکز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 3

Weight: 1

ISBN: 9789643058944

ISBN: 978-9643058944

Volume 1: 360 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این کتاب متضمن بیست مقاله است که در آن وجوه گوناگون از افکار و روحیات و اشعار سعدی بررسی شده است. اشعار سعدی و چگونگی پی بردن به رویدادهای واقعی زندگی او، سفرهای سعدی، تحصیل او در نظامیه، دیدگاه‌های سعدی در مسائلی چون دروغ مصلحت‌آمیز و درویشی و تصوف و عشق، ویژگی‌های غزل او، و ریشه‌های برخوردهای منفی با شعر او در دوران معاصر، مباحث اصلی کتاب هستند. و در پایان گزیده‌ی ترجمه‌ی آثار سعدی به زبان‌های اروپایی آورده شده است. به تصریح نگارنده: "سعدی کمال‌گرا نبود و وعده‌ی هیچ بهشتی را در این دنیا نمی‌داد. در نتیجه در همه‌ی امور اهل اعتدال بود. نسبت به جهان‌ دیدی مثبت داشت و به هم‌نوعان خود که کم و بیش عاری از کمالند، خیلی سخت می‌گرفت. او مروج کوشش برای پیشرفت بود، نه منادی امید به کمال. عقیده داشت که همین زندگی با همه‌ی کمبودهایش ارزش زیستن دارد. اگرچه اصرار داشت که باید تا اندازه‌ی ممکن پاک بود و پاک زیست و برای دیگران نیز حق حیات قائل شد".

Subject: Persian literature (Sadi and on Sadi)

Availability: In stock

Paperback for $17.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی