Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111215


Mooshe dom boride
عنوان : موش دم بریده

Author: Ehterami, Manoochehr
مولف/نويسنده : احترامی، منوچهر

ISBN: 978-964-5872-41-8

Publisher: gozaresh
ناشر : گزارش

Language: Persian

Size: Other

Publication Year: 1397

Edition: 4

Weight: 1

ISBN: 9789645872418

ISBN: 978-9645872418

Volume 1: 12 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکی نبود کنج اتاق خاتون تو پستو، پشت یخدون توی سوراخ تاریک دراز و تنگ و باریک یه موش خوب و ناز بود

: موش دم بریده نیز از قصه های کودکانه قدیمی است و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. در این قصه موشی که دمش کنده شده، برای دوختن آن به اشخاص مختلفی مراجعه می کند و از این راه در میابد که چه تعداد آدم در حرفه های گوناگون برای تولید نخی که او برای دوختن دمش لازم دارد دخالت دارند. پیام آموزشی کتاب آشنائی خواننده نوآموز با تقسیم کار در جامعه و وابستگی حرفه ها و مشاغل به یکدیگر است. نقاشی کتاب متناسب با فضای سنتی روستاهای مرکزی ایران است و کارکترهای قصه را به فشرده ترین صورت مصور کرده است.

Subject: Children (rhymes)

موضوع کتاب: کودکان (شعر)

Availability: In stock

Paperback for $3.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی