Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111259


Bachehaye khoob Raftarhaye khoob 7(man khoshhal nistam!)
عنوان : بچه های خوب رفتارهای خوب 7(من خوشحال نیستم!)

Author: Graves, Sue
مولف/نويسنده : گریوز، سو

ISBN: 978-622-213-004-6

Publisher: farhang va honar
ناشر : فرهنگ و هنر

Translator: Mortazavi, Faegheh
مترجم : مرتضوی کرونی، فائقه

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786222130046

ISBN: 978-6222130046

Volume 1: 30 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اثر حاضر با داستان و تصاویر دوست داشتنی و آموزندۀ خود برای گروه سنی “ب” و “ج” نگاشته شده است و با بیان موقعیت ها و نکاتی که باعث ناراحتی افراد می شود، به کودکان می آموزد که چگونه می توانند به خود یا دیگران کمک کنند تا احساسات بهتری داشته باشند. در پایان نیز داستانی تصویری و بی کلام قرار داده شده است و کودکان باید متناسب با موضوع کتاب، داستان سرایی کنند.

: بعد، مامان بن آمد. او به بن گفت که باید به خانه ی مامان بزرگ برود و بعد گفت: «تو باید ژاکتی را که مامان بزرگ برایت بافته بپوشی.» ولی بن از آن ژاکت خوشش نمی آمد. برای این که آن زیادی بزرگ بود و بدن بن را به خارش می انداخت. بن خوشحال نبود. ولی مامان بزرگ از این که آن را تن بن می دید؛ خیلی ذوق کرده بود. خوش حالی مامان بزرگ، باعث شد که بن هم احساس خوشحالی کند!

Subject: Children (general)

موضوع کتاب: کودکان (کلی)

Availability: In stock

Paperback for $5.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی