Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111267


Hena(1)-14 Ghte baraye kamanche
عنوان : هنا(1) - 14 قطعه برای کمانچه

Author: Parvizzade, Reza
مولف/نويسنده : پرویززاده، رضا

ISBN: 979-0-9014587-7-2

Publisher: manoosh
ناشر : مانوش

Language: Persian

Size: 8½ x 11

Publication Year: 1396

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9790901458772

ISBN: 979-0901458772

Volume 1: 54 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : " هِنا" شامل چهارده قطعه ی موسیقی دستگاهی برای کمانچه است. بیشتر قطعات این کتاب در فرم رایج، مانند پیش درآمد و چهارمضراب و رنگ ساخته شده است. استفاده از شاه گوشه های (مُدهای) نسبتا فراموش شده، موضوع قطعاتی مانند " پیش درآمد نوا" و "مَوالیان" است. از تکنیک های اجرائی و تزئینات کمانچه نوازی موسیقی لرستان و نوازندگان دوره قاجار نیز در ساخت بعضی قطعات از جمله قطعه ی "هِنا" و " هِلهِله" بهره گرفته شده است. همچنین در پیوست، چهار قطعه از علینقی وزیری، ابوالحسن صیا، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده برای کمانچه بازنویسی شده است .

Subject: Art (music)

موضوع کتاب: هنر (موسيقی)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی