Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111272


Daftarhaye Nima(majmooe asare mansoore Nima Youshij)
عنوان : دفترهای نیما(مجموعه آثار منثور نیما یوشیج)

Author: Youshij, Nima
مولف/نويسنده : یوشیج، نیما

ISBN: 94-78-600-91685-8-3

Compiler: Youshij, Shragim
ویراستار/گردآورنده : یوشیج، شراگیم

Publisher: roshdiye
ناشر : رشدیه

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1396

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 94786009168583

ISBN: 947-86009168583

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : به همراه ‌پرتره‌هایی از نیما به قلم: بهمن محصص، هانیبال الخاص، علی گلستانه، منوچهر معتبر. «...این کتاب، تلاش آغازین و نخستین مجلد از «دفترهای نیما» است که به‌همت شراگیم یوشیج؛ یگانه فرزند نیما به طبع رسیده است. در این کتاب، داستان‌های «خرِ مشهدی احد»، «عروسکِ پسِ پرده»، «مسافرت دکتر چیلوندی» و نمایشنامه «خواهش می‌کنم» برای نخستین‌بار است که روی انتشار می‌بینند، آثاری که تا به اکنون گمان بود از میان رفته‌اند یا به احتمال، نیما خود آنها را به آتش سپرده باشد.. همچنین دو سفرنامه‌ی «بارفروش» و «رشت» نیز پس از تطبیق و بازخوانی از روی دست‌خط نیما و رفع حذف‌ها و نقایصی که در نسخه‌ی منتشر شده توسط سازمان اسناد وجود داشت، در این کتاب آمده‌اند.. در عین ستایش از تلاش ِهر آنکه در راستای نشر و اشاعه‌ی میراث ادبی نیما قدم و قلمی برداشته است، امید داریم انتشار این مجموعه، برآوردن آرزوی دیرینی باشد که نیما همه‌ی عمر به سر داشت و تحقق‌اش را چشم در راه بود..»

Subject: Persian literature (short stories)

Availability: In stock

Hard Cover for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی