Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111413

Sea Prayer
niayeshe daryaee
عنوان : نیایش دریایی

Author: Khaled, Hoseini
مولف/نويسنده : حسینی، خالد

ISBN: 978-622-6247-15-3

Publisher: meyare elm
ناشر : معيار علم

Translator: Parham, Babak
مترجم : پرهام، بابک

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226247153

ISBN: 978-6226247153

Volume 1: 48 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : نويسنده در کتاب حاضر، در روايتي هرچند کوتاه، اما آكنده از احساس و تأثر داستان کودکان و آوارگان جنگ را به تصوير مي‌کشد. انسان‌هايي که براي فرار از چنگال مرگ و پناه گرفتن در مأمني امن، ترک وطن خويش مي‌گويند و قدم در راه ناکجاآبادها مي‌نهند. انسان‌هايي که در طول مدت جنگ به‌ناچار سختي‌هاي زندگي بر جان مي‌خرند؛ اما از سرنوشت تلخ خود هيچ خبر ندارند؛ و مرزهاي بي‌رحمي که راه بر آدميان مي‌بندند و زندگي را به درياي بي‌رحم و عميق و وا‌مي‌گذارند. حال در اين کتاب، نيايشگري از جنس دردهاي دريا دشت به بنا شده است تا مرهمي برد زخم‌هاي دردکشيدگان نهد و روح انسان‌هاي غافل را از خواب غفلت بيدار کند.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $6.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی