Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111455

Saadi: Views on Humaninsm
Ensangaraee saadi
عنوان : انسان ‌گرایی در سعدی (به همراه مقاله "سعدی و سیرت پادشاهان")

Author: Milani Abbas, Mirzadeh, Maryam
مولف/نويسنده : میلانی، عباس- میرزاده، مریم

ISBN: 978-964-620-074-6

Publisher: zemestan
ناشر : زمستان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789646200746

ISBN: 978-9646200746

Volume 1: 144 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : كتاب انسان گرايي در سعدي اثري است از عباس ميلاني و مريم ميرزاده به چاپ انتشارات زمستان. نويسندگان كتاب پيش رو با رجوع به نوشته هاي استاد سخن، سعدي شيرازي و برشمردن نمونه هاي انسان گرايي در آن ها، ديدگاه اين نويسنده و شاعر بزرگ را درباره ي انسان گرايي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند.

: گزیده ای از کتاب انسان گرايي گام نخست براي برانداختن برخوردهاي مردسالارانه با زن بود و براي بركشيدنش به جايگاه طبيعي اش كه همان برابري با مرد است. ديدگاه سعدي درباره زن به اندازه ديدگاهش درباره راستگويي زير خرواري خرافه و نگاه سرسري پنهان مانده است. سعدي با همه انديشه هاي نويي كه داشت و با همه آزموده هايي كه در سفرهاي خود به دست آورده بود، باز هم فرزند زمان خويش بود. در بسياري از نوشته هايش روايت «مردانه»اي از زنان دارد و در برخي ديگر نگاهي سخت نو و ديگرگون از هنجار زمانش. ابياتي كه در آنان سعدي نگاهي سخت نكوهيده را درباره زنان باز مي گويد كم نيستند. چو زن راه بازار گيرد بزن وگرنه تو در خانه بنشين چو زن

Subject: Persian literature (Sadi and on Sadi)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی