Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111486


hameye saathaye jahan khaband
عنوان : همه ی ساعتهای جهان خوابند

Author: Aghaeerad, Alireza
مولف/نويسنده : آقائی راد، علیرضا

ISBN: 978-964-374-596-7

Publisher: roozegar
ناشر : روزگار

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1395

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789643745967

ISBN: 978-9643745967

Volume 1: 104 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تصور کن این ها همه خواب باشد و تو از پس کابوسی چنین دراز، بیدار شوی، با پشت دست عرق پیشانی ات را پاک کنی و نفسی به راحتی بکشی. تصور کن این ها می توانست خواب باشد. آن وقت آیا تو، خوشبخت تر از حالا بودی؟! خوشبخت تر از همین لحظه ی پوچ و سردرگم که نشسته ای روی مبل قرمز و مشکی همان کافه ی آشنا و داری همراه صدای گیتار نوازنده ی جوان، تمام این اتفاقات را یک بار دیگر در ذهنت مرور می کنی؟! فکر کن. راستی چه فرقی می کند؟! اصلا شاید همین زندگی، همین رفتن ها، آمدن ها، همین هیاهوی پر قیل و قال سرسام آور، همین دور تکراری که ما نامش را زندگی گذاشته ایم ، یک خواب طولانی باشد. خوابی به درازای عمر بشریت و یکی در ازل، ساعتی را روی زمانی مشخص کوک کرده تا ما، همه ی ما، در لحظه ای معین با صدای زنگش از خواب بیدار شویم، و به فراخور آن چه در این خواب دیده ایم ، یا با لبخندی روشن، به بدن مان کش و قوس دهیم و چشم بر روزی تازه باز کنیم، و یا پریشان از خواب آشفته مان، در حالی که نفس نفس می زنیم، کورمال کورمال دنبال کلید چراغ خواب کنار تخت مان بگردیم تا در پناه نور کم رمقش، جدا شویم از جهان کابوس. باور کن اصلا اهمیت ندارد ما از کدام دسته باشیم. آن چه مهم است، این است که آنی که ساعت بیدار باش جهان را با دست های سالخورده و پینه بسته اش کوک کرده، آن قدر چشمانش سو نداشته تا ببیند و متوجه شود که ساعتش خواب است. خوابی به بلندای عمر جهان. خوابی که جهان را در خواب طولانی و ابدی اش باقی خواهد گذاشت. همه ی ساعت های جهان خوابند. خوش و ناخوشش بسته به ماست. من و تویی که داریم در این خواب بلند و ازلی، ابدی، دست و پا می زنیم رویا یا کابوسی به نام زندگی را. سهم یکی این و سهم دیگری آن.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $7.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی