Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111491


chine no, az janghaye taryak ta be emrooz
عنوان : چین نو، از جنگ‌های تریاک تا به امروز

Author: Schmidt Glintzer, Helwig
مولف/نويسنده : گلینتزر، هلویگ

ISBN: 978-600-6395-32-6

Publisher: mehrandish
ناشر : مهرانديش

Translator: Keshishzade, Vahik
مترجم : کشیش زاده، واهیک

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786006395326

ISBN: 978-6006395326

Volume 1: 132 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تاریخ نوین چین به‌زعم چینی‌ها با جنگ‌های تریاک آغاز می‌شود و جنبش چهارم مهِ ۱۹۱۹ مبدأ دوران معاصر به‌شمار می‌رود. در کتابی که پیش‌رو دارید، نه تنها مهم‌ترین رویداد‌های ۱۵۰ سال گذشتهٔ این کشور، بلکه سمت‌وسوی تکامل و تعارضات داخلی چین و هم‌چنین دستاوردهای سترگ این امپراتوری عظیم و کشمش‌های خارجی آن نیز ترسیم می‌شود، و به این ترتیب ترکیب آنچه چینی‌ها از تاریخ خود ترسیم می‌کنند و دیدی که از خارج به این تاریخ افکنده می‌شود، برای خواننده تصویر کاملی را به نمایش می‌گذارد. هِلویگ‌شْمیت- گلینتْسِر در این کتاب’ مهم‌ترین دانستی‌ها را برای کمک به فهم بهترِ تکامل امروزیِ چین و جایگاه آن در جهان رائه می‌دهد.

Subject: World literature (history)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی