Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111503


didar ba ejdeha
عنوان : دیدار با اژدها

Author: Kazazi, Mirjalaledin
مولف/نويسنده : کزازی، میرجلالالدین

ISBN: 978-622-6528-37-5

Publisher: gooya
ناشر : گويا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226528375

ISBN: 978-6226528375

Volume 1: 96 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دو نماد دیگر که نگاره ها و تندیسه هایی از آنها هنوز نیز فراوان در چین دیده می شود، اژدها و شیر است. اژدها نماد بخت و بهروزی است و باورشناسی چینی، در این نماد، با باورشناسی ایرانی همسوی و همساز نیست: در باورهای ایرانی، اژدها نماد اهریمن است؛ برجسته ترین و شناخته ترین نمونه و نمود آن را در دهاک ماردوش می بینم: اهریمن بر دو شانه ی دهاک بوسه می زند و از بوسه جای او، دو مار مردمخوار می رویند.

Subject: Persian literature (journeys)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی