Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111506

100 things successful people do
100 chizi ke mardome movafagh anjam midahand
عنوان : 100 چیزی که مردم موفق انجام می دهند

Author: Cumberland, Nigel
مولف/نويسنده : کامبرلند، نایجل

ISBN: 9789642369638

Publisher: nasle no andish
ناشر : نسل نو انديش

Translator: Roosta, Ahmad
مترجم : روستا، احمد

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789642369638

ISBN: 978-9642369638

Volume 1: 432 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ر بخش از این کتاب، ایده‌ای را در بر دارد که به کمک آن می‌توانید یک گام به اهدافتان نزدیک‌تر شوید. صفحۀ اول هر قسمت، به معرفی و توضیح هر ایده اختصاص داده شده است و در صفحۀ دوم تمرین‌ها و اقدام‌های مورد نیاز، چه کوچک و چه بزرگ، تشریح شده‌اند که می‌توانید آن‌ها را از همین امروز به‌ کار بگیرید تا چهارچوب فکری، عادت‌ها و رفتارهایی مناسب‌تر، جهت رسیدن به اهداف خود و موفقیت بسازید. امکان دارد که تعدادی از تمارین برای شما تازگی داشته باشند، بعضی دیگر نیز ممکن است کاملاً بدیهی به نظر برسند. در هر دو حالت، آن‌ها را دقیق انجام دهید، زیرا با هدف طراحی شده و انجام آن‌ها کاملاً ضروری است. طراحی این تمرین‌ها به صورتی بوده که باعث ایجاد عادت‌ها و تغییرات نرم‌افزاری در ذهن شما می‌شود تا به موفقیت برسید. تنها تعداد کمی از افراد، این کارها را مو به ‌مو به‌ طور آگاهانه انجام می‌دهند، آن‌ها همان افرادی هستند که موفق می‌شوند.

: چه فکر کنید در زندگی موفق هستید چه ناموفق، در هر دو صورت حق با شماست.

Subject: Psychology (self healing)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی