Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111507

Crazy Love
eshghe virangar
عنوان : عشق ویرانگر

Author: Johnson, Brad
مولف/نويسنده : جانسون، برد

ISBN: 978-600-94896-0-2

Translator: Sadoogh, Mohsen
مترجم : صدوق، محسن

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 17

Weight: 1

ISBN: 9786009489602

ISBN: 978-6009489602

Volume 1: 327 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : غالبا داستان این‌گونه آغاز می‌شود که: شما با فردی جذاب، فریبنده و دوست‌داشتنی ملاقات می‌کنید و در همان برخورد نخست سخت شیفتة او می‌شوید. آن‌گاه پس از مدتی متوجة عادات و رفتار غیرمعمول او می‌گردید و در نهایت مشکلات شدید شخصیت او، خود را به نمایش می‌گذارد. کتاب حاضر، نسخة شفابخش زندگی آشفته و شتابزدة نه تنها دختران و پسران جوان که زنان و مردان میان‌سال و سالمند اجتماع در حال گذار ماست. نویسنده در کتاب 12 گروه شناخته‌شدة شخصیت آدمی از سوی روان‌پزشکی و روان‌شناسی را برای خوانندگان می‌شکافد و دردسرهای ناگوار و فرجام‌های ناخوشایند عشق‌ورزی و زناشویی با افراد دچار ویژگی (Trait)های پررنگ و اختلال (Disoder) شخصیت را به صورت جداگانه به فراخور هریک از 12 گروه می‌شمرد. یکی از ویژگی‌های کتاب، جدا ساختن ویژگی‌های معمول افراد اجتماع از اختلال شخصیت است. نویسنده در کتاب، افراد دچار اختلالات شخصیت را از اجتماع کنار نمی‌گذارد؛ بلکه بر آن پای‌فشاری دارد که اینان درصد چشمگیری از هر اجتماع آدمیان را تشکیل می‌دهند. اما در عین حال کتاب بر این پرسش نیز همواره استوار و پایدار می‌ماند که چرا خواننده می‌باید از فرو افتادن در گرداب چنین کشش‌ها و پیوندهای سراسر پرچالش و کشمکش ایمن بماند و یا به چنین عشق‌ورزی‌های بیمارگونه‌ای پایان بخشد.

Subject: Psychology (human relations)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی