Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111510


boose dar kaboos
عنوان : بوسه در کابوس

Author: Mehrazin, Hooman
مولف/نويسنده : مهرآذین، هومان

ISBN: 978-622-6192-07-1

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9786226192071

ISBN: 978-6226192071

Volume 1: 147 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : خون گرم از لابه‌لای موهام داشت سر می‌خورد روی پیشونیم و می‌ریخت توی چشمم که همه‌جا رو سرخ دیدم و یاد آخرین حرف‌های (شیخ حنظل) جنی افتادم که از آفتاب شدید و غلیظ اخم کرده بود و با انگشت‌های دراز و دست‌های پر مو و لکه‌دارش نرده‌های بالای در انباری رو گرفته بود و داشت از مغز سرش سرم داد می‌کشید و پیشونی کوتاهش رو می‌کوبید به میله‌های در و نفرینم می‌کرد و .....

: شخصیت «یاقوت» در این رمان از شخصیت بانوی سرخ‌پوش خیابان فردوسی تهران وام گرفته شده است که در داستان به ابعاد ذهنی مختلفی از زندگی او پرداخته می‌شود و هر یک از شخصیت‌های زاده ذهن نویسنده به گونه‌ای با یاقوت در ارتباط هستند.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی