Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111522

Saint Manuel
ghedis manoel
عنوان : قدیس مانوئل

Author: De Unamuno, Miguel
مولف/نويسنده : د اونامونو، میگل

ISBN: 978-964-5857-25-5

Translator: Khoramshahi, Bahaedin
مترجم : خرمشاهی، بهاءالدین

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1394

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9789645857255

ISBN: 978-9645857255

Volume 1: 160 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : "قدیس مانوئل"، کشیشی است که‌ ایمان ندارد یا خیال می‌کند ایمان ندارد. او که بسیار مردم‌دار است همۀ عمرش را در سر و سامان دادن به ‌ازدواج‌های ناموفق و به راه‌ آوردن فرزندان ناخلف یا آشتی دادن پدر و مادر با فرزندان گذرانده ‌است. وی از همه بیش‌تر می‌کوشد تا آزردگان روحی را تسلی و افراد مشرف به موت را آرامش بخشد. کتاب حاضر داستان زندگی این قدیس و در واقع خود نویسنده ‌است. در بخشی از پیش‌گفتار کتاب به گفتۀ یکی از ناقدان می‌خوانید: «اگر یک شاعر غزل‌سرا برای خودش یا معشوقش می‌نویسد، اونامونو (نویسندۀ کتاب) اساسا برای خدا می‌نویسد تا خدا را از کیستی خود آگاه کند و عمق نوشته‌های اونامونو چیزی نیست جز مشق ایما و اشاره در برابر خداوند، به خاطر این که خداوند فراموشش نکند».

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی