Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111558

the low of human nature
ghavanine tabiate ensan
عنوان : قوانین طبیعت انسان

Author: Greene, Robert
مولف/نويسنده : گرین، رابرت

ISBN: 978-622-220-113-5

Publisher: nasle no andish
ناشر : نسل نو انديش

Translator: Baghetani, Fateme
مترجم : باغستانی، فاطمه

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786222201135

ISBN: 978-6222201135

Volume 1: 656 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رابرت گرین در کتاب قوانین طبیعت انسان، قانون‌هایی را بیان کرده که هر کدام توضیح می‌دهند ما به‌ عنوان انسان چه کسی هستیم و چرا اینگونه زندگی می‌کنیم. این اثر یک ارزیابی بی‌رحمانه و صریح از گونه‌های انسانی است که به ‌صراحت تشریح می‌کند شما چه کسی هستید تا بتوانید به کمک آن رفتارهای آگاهانه‌تری داشته باشید. در واقع کتاب قوانین طبیعت انسان (The Laws of Human Nature) را به عنوان یک کتاب راهنما در نظر بگیرید که رمزگشای رفتارهای انسانی همچون رفتارهای معمولی، عجیب، مخرب و سایر رفتارهاست. هر فصل از این کتاب دارای داستانی است از بعضی افراد نمادین و معروف که به ‌طور منفی یا مثبت از این قانون‌ها استفاده کرده‌اند. این کتاب همچنین ایده‌ها و استراتژی‌هایی را در مورد چگونگی رفتار با خود و دیگران تحت این قوانین مطرح می‌کند. هر فصل با یک بخش تمام می‌شود که توضیح می‌دهد چگونه این نیروهای اساسی انسانی را به پدیده‌ای مثبت‌تر و کارآمدتر تبدیل کنید، به‌ طوری‌ که دیگر بردۀ انفعالی ذات انسانی نباشید، بلکه آن را به شکلی مناسب و مثبت دگرگون کنید. شاید وسوسه شوید و بگویید که این دانش کمی ‌قدیمی ‌است. یا تصور کنید که امروزه آنقدر پیچیده شده‌اید و از نظر فناوری پیشرفت کرده‌اید و به بصیرت رسیده‌اید که فراتر از ریشه‌های بدوی خود گام برداشته‌اید؛ شما اکنون در روند بازنگارش طبیعت خود هستید. اما حقیقت به واقع برعکس است. شما هرگز به اندازۀ اکنون غلام ذات انسانی و بالقوه‌های مخرب آن نبوده‌اید. اگر این حقیقت را نادیده بگیرید، با آتش بازی کرده‌اید. بیرون کشیدن این خود والاتر و ایده‌آل خواستۀ حقیقی همۀ انسان‌هاست، زیرا رشد این بخش از وجود به انسان احساس کامیابی مطلق خواهد داد. رابرت گرین (Robert Greene) در این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا با آگاه شدن از عناصر مثبت و فعال بالقوۀ خود که در هر قانون به‌خوبی توضیح داده شده است، به این دستاورد برسید.

Subject: Psychology (human relations)

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی