Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111670

is there a marxist psychology?
aya ravanshenasi marksisti vojood darad?
عنوان : آیا روان شناسی مارکسیستی وجود دارد؟

Author: Elhammoumi. Mohamed
مولف/نويسنده : الهمومی، محمد

ISBN: 978-91-985618-6-9

Publisher: ketabe arzan
ناشر : کتاب ارزان

Translator: Shokrian, Emmanuel
مترجم : شکریان، امانوئل

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789198561869

ISBN: 978-9198561869

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در مقدمه کتاب دوم این مجموعه می‌خوانیم: «معنای تاریخی بحران در روان‌شناسی» در طول حیات ویگوتسکی منتشر نشده است و ممکن است حتی یک اثر کامل نباشد. مدت‌ها بود که گم شده‌بود. با وجود این، ایده‌هایی که در این کار بر روی آنها تمرکز شده، در کارهای دیگر ویگوتسکی منعکس شده است و حتی در زمانی که او زنده بود نیز تاثیر گذار بوده‌است علاوه بر این، تاریخ، اهمیت کار را افزایش داده‌است، زیرا ویگوتسکی نه تنها شایسته‌ترین شاهد بحران حرف‌های زمان خود است، بلکه پیامبر بحران امروز است.

: در پشت جلد در نقل قولی از کتاب چنین آمده: روان‌شناسی مارکسیستی مکتبی در میان مکاتب نیست، بلکه تنها روان‌شناسی به عنوان یک علم است. روان‌شناسی‌ای جز این نمی‌تواند وجود داشته باشد. و برعکس: آنچه که حقیقتا علمی بوده و هست به روان‌شناسی مارکسیستی تعلق دارد. این مفهوم گسترده‌تر از مفهوم مکتب یا حتی جریان است. در تطابق با مفهوم علمی فی‌نفسه است، صرف نظر از اینکه کجا و توسط چه کسی توسعه یافته باشد.

Subject: Psychology (general)

موضوع کتاب: روانشناسی (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی