Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111745

The Silver Poet
Shaer Noghrie
عنوان : شاعر نقره ای

Author: Tozi Houshang
مولف/نويسنده : توزیع، هوشنگ

Publisher: Workshop 79
ناشر : کارگاه نمایش 79

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2020

Edition: 1

Weight: 1

Published in: USA

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دکتر فرزانه میلانی «سخن از زندگی نقره ای آوازی است که سحرگاهان فواره ی کوچک می خواند:«هوشنگ توزیع که انسان را نه تنها جایز الخطا بلکه واجب الخطا می داند و آثار چخوف را به حکم پرهیز از داوری شخصیت ها، “ کتاب مقدس نمایشنامه نویس ها “ می خواند، نقش قاضی القضات را ایفا نمی‌کند. کوشش او معرفی و شناخت بهتر انسانی است که راه حل های محتاطانه را بر نمی تافت و در قاب و قالبی تنگ نمی گنجید... در هر صحنه در هر مقطع در هر گفت و شنود، تاکید بر این حقیقت است که این هنرمند پیشگام و این زندگی‌متلاطم در مرزبندی های رایج نمی گنجند.»  دکتر احمد کریمی حکاک: در ستایش نمایش شاعر نقره ای « من در بهت زیبای رقص ققنوس و هم جواری آن با پخش ترانه ی “ ای شرقی غمگین” که شاید واپسین کار هنری فرخزاد باشد، به یاد سخنی افتادم که می گویند حلاج‌ در واپسین نفس بر زبان آورده است. جمله ای شبیه به این که “ مرگ من در حیات من است و حیات من در مرگ من”. شاید نمایش “ شاعر نقره ای” را بتوان تجلی هنرمندانه این سخن شمرد.»

: اشاره ای از سوی ویراستار: ماندانا زندیان فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی (آوریل۲۰۲۰ م) آیا درست است که هنرمند بخشی از وجود خود و آن‌چه را که از جهانِ پیرامونش در خود دارد در شخصیت‌هایی که می‌آفریند جای می‌دهد؟ اسطوره‌ها می‌گویند که حتی خدایان روح خود را در هیأت موسیقی در انسان‌ها دمیده‌اند. در این‌صورت ثبت هنر و مسیری که اندیشه و عاطفهٔ هنرمند را به آفرینشِ حضوری بیرون از خیالِ او می‌رساند، می‌تواند مستند کردنِ روایتِ زندگی‌های پُرشمار باشد. کتاب «شاعر نقره‌ای» دربرگیرندهٔ متن نمایشی است به همین نام، همراه چند نقد نوشته شده بر نمایش و دو گفت‌وگو. پیش‌گفتار کتاب در گفت‌وگو با هوشنگ توزیع -نویسندهٔ متن نمایش- و آخرین بازخوانی و نقد در گفت‌وگو با حورا یاوری -منتقد و تحلیل‌گر در گسترهٔ روانکاوی و ادبیات- تنظیم شده است. این مجموعه تلاشی است برای ثبت واقعیتِ دشوار بلکه ناممکنی که در خیالِ یک آفریننده ممکن ارزیابی شده، در دست‌هایش شکل گرفته، بر صحنهٔ‌ نمایشش قد کشیده، و از آنِ ما شده است؛ از آنِ همهٔ ما که عمرمان سهمی از همین دورانِ دشوار از تاریخ را شکل داده است. شاید از این‌روست که دریافتِ مشترک در شماری از نقدهای نوشته‌شده بر متن نمایش روبه‌رو شدنِ ما- تماشاگران- با خودمان است؛ و باز شاید از این‌روست که نویسنده باور دارد «تئاتر -نمایش- بر روی کاغذ خلق نمی‌شود، در رویارویی با تماشاگر متولد می‌شود.» تماشاگری حساس و کنجکاو که می‌بیند و درمی‌یابد که صحنهٔ نمایش پُر از واقعیت است، پُر از زندگی است، پُر از دل است؛ و به خود و دیگران یادآور می‌شود که «همه‌جا ریزهٔ دل ریخته، پا نگذاری».( حزین لاهیجی) تدوین این کتاب یک قدرگذاری فروتنانه است از چهل سال بردباری و همتِ بلندِ هوشنگ توزیع که می‌داند بیدادِ رگبارْ عطرِ گُل را گُم نمی‌کند. می‌داند که صحنه روشن می‌شود از پسِ هر بار رفتنِ نور، و می‌گوید که باورش به هنر و عشقش به تئاترْ ققنوسِ زندگی‌بخشِ روانش بوده است، در چهار دهه از تاریخ زندگی ما در کشور خارج از کشور. نمایش‌نامه متنی سیال است. در هر اجرا به شیوه‌ای رخ می‌نماید. رود است. تکرار نمی‌شود، برای خود یا تماشاگر. هوشنگ توزیع بر آن است که نمایشْ متنِ نهایی ندارد. پس این متن یک نسخه از متن‌های بسیار است که در نگاه آفریننده‌اش پذیرفتنی و نزدیک‌تر به اجراهای اخیرِ کار ارزیابی شده اس

Subject: Art (theatrical)

موضوع کتاب: هنر (تئاتر)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی