Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111759

The Constitution Revolution by Ahmad kasravi
mashroote be ravayate Kasravi
عنوان : مشروطه به روایت کسروی

Author: noormohamadi, mehdi
مولف/نويسنده : نورمحمدی، مهدی

ISBN: 978-622-246132-4

Publisher: nashre elm
ناشر : نشر علم

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786222461324

ISBN: 978-6222461324

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : احمد کسروی (1269 - 1324) مورخ، زبانشناس، پژوهشگر، روزنامه نگار، حقوقدان و وکیل دعاوی، در حوزه های گوناگون دارای تألیفات متعدد پژوهشی است.وی دربارۀ انقلاب مشروطیت صاحب دو اثر سترگ به نام «تاریخ مشروطۀ ایران» و «تاریخ هجده سالۀ آذربایجان» است که از مهم ترین مدارک و منابع مربوط به مطالعات مشروطه محسوب می شود و همواره مرجع اصلی پژوهشگرانِ این عرصه بوده است. با وجود این که از بدو انتشار تا کنون، نظرات متفاوتی در موافقت و مخالفت با این دو کتاب ابراز شده است، چاپ های متعدد با شمارگان بالا نشانگر توجه فراوان محققین، دانشگاهیان، علاقه مندانِ تاریخ مشروطه و کتابخوانان به این آثار است.اقبال عمومی به آثار کسروی دربارۀ مشروطیت، جنبه ای کلاسیک به آن ها بخشیده و به همین دلیل است که کتابی دربارۀ مشروطه به چاپ نمی رسد که ارجاعی از این دو کتاب در آن وجود نداشته باشد. این کتاب ها علاوه بر ایران، در خارج از کشور نیز دارای شهرت است و به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه شده است.کتاب حاضر که بر اساس یادداشت های کسروی در روزنامۀ پرچم در سالهای 1320 و 1321 خورشیدی فراهم آمده، سومین اثر وی دربارۀ مشروطیت است که برای اولین بار در قالب کتاب به چاپ رسیده است.یادداشت های کسروی در روزنامۀ پرچم دربارۀ رجال و حوادث انقلاب مشروطه که ارکان و ساختار کتاب حاضر را تشکیل می دهد، شامل 6 موضوع است. این موضوعات عبارتند از: 1- هواخواهان مشروطه2- بدخواهان مشروطه3- گروه سوم 4- یک سند تاریخی5 یک عکس تاریخی6 از این جا و از آن جا این اثر علاوه بر این که خلاصۀ کتابهای «تاریخ مشروطۀ ایران» و «تاریخ هجده سالۀ آذربایجان» است، ادامه و تکملۀ کتاب های یاد شده نیز به شمار می آید، زیرا دارای تفاوت ها، افزوده ها، داوری ها، اظهار نظرات و توضیحاتی است که در آن کتاب ها نیامده است.«ثبت وقایع در تاریخ»، «قدردانی از قهرمانان و کوشندگان مشروطه»، «زنده نگه داشتن نام مجاهدان گمنام مشروطه» و «نکوهش بدخواهان و دشمنان مشروطه» از مهم ترین دلایل و انگیزه های کسروی در نگارش این یادداشت ها بوده است.اثر حاضر، همچون دو کتاب مشهور کسروی، از جمله اسناد مهم و ارزشمند انقلاب مشروطیت محسوب می شود.کتاب «مشروطه به روایت کسروی« که دارای 201 مدخل در شرح مجاهدان مشهور و گمنام مشروطه، بدخواهان مشروطه و عکس ها و اسناد تاریخی درباره مشروطه است در فروردین سال 1399 به کوشش مهدی نورمحمدی و توسط نشر علم به چاپ رسیده است.

Subject: History of Iran (constitutional revolution), History of Iran (contemporary)

Availability: In stock

Hard Cover for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی