Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111766

nobody is waiting for us
kasi montazere ma nist
عنوان : کسی منتظر ما نیست

Author: pakdel, samaneh
مولف/نويسنده : پاکدال، سمانه

ISBN: 978-600-286-268-6

Publisher: hezareh ghoghnos
ناشر : هزاره ققنوس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786002862686

ISBN: 978-6002862686

Volume 1: 224 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اولین بار که چشمم به شب تاب ها افتاد بچه بودم. فکر می کردم شب تاب ها ستاره هایی هستند که پایین آمده اند و خواستم یکی را مثل سنجاق روی موهایم بگذارم. آنقدر گریه کردم که بابا یکی شان را کف دستم گذاشت. فردایش بابا اشتباه بزرگی کرد و یکی را که نتوانسته بود به موقع از نور روز فرار کند نشانم داد. یکی کرم زشت بود با دست و پاهای زشت تر؛ و من برای بار دوم تمام روز را با صدای بلند گریه کردم... الآن فکر می کنم شب تاب ها موجودات عاقلی هستند که روزها قایم می شوند. حقیقت وقتی با تمام ابعادش به ما ظاهر شود زشتی اش فراری مان می دهد. حقایق شب تاب های زشتی هستند که با فریب خود را زیبا نشان می دهند. دنیا هم مثل پیله ی ابریشم نیست که یک روز روشن آفتابی، پروانه های زیبا را از پیله های صبر و طاقت بیرون بکشد. حتی پروانه های ابریشم هم دست و پاهای زشت دارند و یک بدن چاق سنگین که هیچ وقت نتوانند همه گذشته شان را با غرور پرواز فراموش کنند...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $17.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی