Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111787

actor
bazigar
عنوان : بازیگر

Author: Deljoo, Tayebe
مولف/نويسنده : دلجو، طیبه

ISBN: 978-622-6329-48-4

Publisher: nashre youpa
ناشر : نشریوپا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786226329484

ISBN: 978-6226329484

Volume 1: 860 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : همه ی انسان ها شبیه به هم زندگی نمی کنند. یکی بازیگر نقشی است که خودش انتخاب می کند ودیگری بازیگر نقشی می شود که بقیه از او انتظار دارند! "نهال هویدا"دختر بلند نظر وبی پروایی است که با طبقه اجتماعی خود توانایی برقراری ارتباط ندارد.اوبرای نجات خودش وخانواده متعصبش مسیر زندگی اش را در دنیایی متفاوت با دنیای خود درپیش رو می گیرد. نهال سعی دارد با ورود به شرکت بزرگ ومعتبری به عنوان حسابدار ،با نقش آفرینی در پوشش وظاهری جدید برای خودش منزلت اجتماعی ومالی درخوری دست وپا کند،اما با حضور ماهان درشرکت ومعاشرت با او ،تمام پازل های بازی اش را به هم می ریزد. غافل از این که بازیگردان اصلی وبزرگ ،نهال وماهان را همچون مهره های شطرنج بنا به خواست واراده اش به حرکت در می آورد. بدون این که بدانند اطرافیانشان نیز همچون عروسک خیمه شب بازی ،توسط این بازیگردان مشغول نقش آفرینی هستند.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی