Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111812

colired bands
bandhay rangi
عنوان : بندهای رنگی

Author: Farokhi, bita
مولف/نويسنده : فرخی، بیتا

ISBN: 978-964-372-978-3

Publisher: entesharate sokhan
ناشر : انتشارات سخن

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9789643729783

ISBN: 978-9643729783

Volume 1: 546 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بندهای رنگی روایت دو خانواده در شرایطی متفاوت است که درنهایت نقاط مشترکی با هم دارند. یندهای رنگی قصه دختری است که شانه‌‌های نحیفش را با اقتدار، زیر بار مسئولیت‌های خانه و خانواده، محکم نگه داشته و مردی جوان که در سکوت به کار و بار خودش می‌رسد. در این میان سوءتفاهماتی آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند تا جایی که دیگر جدایی ممکن به نظر نمی‌رسد. بندهای رنگی از کینه‌ورزی و خستگی و در عین حال از عشق و نشاط می‌گوید؛ از انتخاب‌هایی که سرنوشت و زندگی آدم‌ها را تغییر می‌دهد.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی