Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111823

one thousand and one nights of love
hezaro yek shabe eshgh
عنوان : هزار و یک شب عشق

Author: etemadi, r
مولف/نويسنده : اعتمادی، ر

ISBN: 978-964-7259-38-5

Publisher: shadan
ناشر : شادان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 6

Weight: 1

ISBN: 9789647259385

ISBN: 978-9647259385

Volume 1: 309 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دختر جوان بیست و چهار ساله ای، با چهره ای بیضی و پوستی سپید، بلند قامت، کفش سپید ورزشی در پا و کیف لوازم تنیس بر دوش، جلو یک ساختمان بلند هجده طبقه در شمال شهر، لحظه ای مکث کرد. نگاهی به آخرین طبقه ی ساختمان انداخت که با سنگ های تزئینی به رنگ "بژ" در چشم رهگذران جلوه می فروخت. از آن ساختمان های بلند که تهران در نخستین سالهای دهه هشتاد، به تعداد زیاد از شکم خود بیرون داده بود. ترکیبی از معماری جدید اروپائی با چاشنی اندکی از شیوە معماری قاجاری. صاحب این ساختمان، کسی جز آقای روشنایی برج ساز معروف و پدر این دختر جوان نبود که باصطلاح غربی ها به "های رایز" خود سخت می بالید و هر آپارتمانش با چهارصد متر وسعت به مبلغ سرسام آوری فروخته شده و چندین برج بلند دیگر بنا کرده بود یا در دست ساخت داشت. آقای روشنائی، یعنی پدر دختری که او را در نهایت سلامت و سرزنده و شاداب می بینیم در آخرین طبقه ساختمان دفتری دایر کرده بود که همە تزئیناتش را در آن روزها که آرایشهای غربی شدیدا تحقیر می شد، از غرب آورده بود و به رخ مشتریان سنگین جیب خود می کشید ...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی