Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111834

thessaly
tasalsol
عنوان : تسلسل

Author: karimi, shayesteh
مولف/نويسنده : کریمی، شایسته

ISBN: 978-622-99850-7-6

Publisher: nashre youpa
ناشر : نشر یوپا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786229985076

ISBN: 978-6229985076

Volume 1: 518 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب تسلسل اثری است از شایسته کریمی به چاپ انتشارات پویا. این کتاب روایتگر ماجرای زندگی زنی است که روزگار جوانی اش در بحبوحه روزهای پیش از انقلاب رقم خورده است، آخرین فرزند یک خانواده ی متمول که با مرگ پدر و مادرش تمام ارتباطش با خانواده را از دست می دهد و در اوج جوانی با وجود 6 خواهر و برادر تنهای تنها می شود. این در حالی است فعالیت های سیاسی در سراسر کشور در حال گسترش است و در این میان پریچهر به شکلی تحمیلی مجبور به جاسوسی دانشجویان و دوستان نزدیکش که از مخالفان رژیم وقت هستند می شود. در همین حین که او نمی تواند انسانیت را زیر پا بگذارد، عشق سر می زند، عشقی عمیق که مرهمی می شود بر روح رنج کشیده اش…

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی