Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111839

king
hakem
عنوان : حاکم

Author: tat shahdoost, fereshte
مولف/نويسنده : تات شهدوست، فرشته

ISBN: 978-622-6329-37-8

Publisher: nashre youpa
ناشر : نشر یوپا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 12

Weight: 2

ISBN: 9786226329378

ISBN: 978-6226329378

Volume 1: 848 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : هر کسی لایق نیست بر دل، «حاکم» شود. سیاهی و یک‌رنگی را به دنیایی هزار رنگ و وارونه‌ی آنان ترجیح می‌دهد. طرد می‌شود. بد می‌شود. تلخ می‌شود. دل روی دل می‌افتد اما... او درد و تلخی این دلدادگی را میان جان حبس می‌کند. دردها کهنه می‌شوند. ماندگار می‌شوند. زهر می‌شوند. محکوم است هر روز و هر لحظه تلخی کشنده زهر درونش را مزده کند! «حاکم» تمامی ورق‌هایش را در راه محبوس ساختن دردش می‌دهد و... می‌داند که بازنده نمی‌شود. سکوت می‌کند. سکوتی که نشانه‌ای از شکست ندارد. منتظر می‌ماند. رقیبان چشم طمع و کینه به او می‌دوزند. سیاهی‌ها کنار می‌روند و نور، ظلمت را پس می‌زند. حالا نوبت به حاکمیت او رسیده است. حکم می‌کند. شاید این هم جزوی از بازی باشد. اما... در میان شعله‌های خشم و غیرتی که بی‌رحمانه بر دیواره سینه‌اش پنجه‌ای از نفرت می‌کشد، دل نزد کیست؟! او یار «حاکم» می‌شود

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $38.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی