Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111847

bad dream
bakhtak
عنوان : بختک

Author: poornesai, ghazal
مولف/نويسنده : پورنسایی، غزل

ISBN: 978-622-99850-4-5

Publisher: nashre youpa
ناشر : نشر یوپا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786229985045

ISBN: 978-6229985045

Volume 1: 600 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : مهرنوش که به تازگی از همسرش جدا شده است، پس از تلاش های بی وقفه ی پسری به نام آرمین که وجودی سرشار از عقده دارد، به عقد او درمی آید. مهرنوش که از رفتارهای عجیب آرمین و علاقه ی بیش از حدش بسیار می ترسد با او به سردی برخورد می کند و سبب فوران عقده های درونش می شود. عقده هایی که چیزی جز اذیت و آزار برای او ندارد. مهرنوش پس از تحمل سال ها درد و رنج حاصل از زندگی با آرمین و با وجود داشتن پسری از او، تصمیم به طلاق می گیرد و در فکر انتقام از آرمین با شوهر خواهر او همدست می شود.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی