Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111850

hermes
عنوان : هرمیس

Author: rostami fard, pegah
مولف/نويسنده : رستمی فرد، پگاه

ISBN: 978-622-6329-33-0

Publisher: nashre youpa
ناشر : نشر یوپا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 3

ISBN: 9786226329330

ISBN: 978-6226329330

Volume 1: 592 pages

Volume 2: 592 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : "به این مـی اندیشم کـه چه شد و چه گذشت... جلد دوم رمان هرمیس کـه هنوز، جلد دوم رمان هرمیس این جماعت بی رحم، هرمـیس مرا اسطوره ی شیطانی مـی خوانند...!" شاید آن روز کـه موعد وقوع یک شکست پیش بینی شده فرا رسید، نفهمـیدم دلیل بد حال شدنم بعد از این شکست چه بود! اما حالا خوب مـی دانم انسان هر چقدر هم کـه دم از بی اعتقادی بزند، گوشـه ای از دلش، آنجا کـه هیچ از آن خبر ندارد، امـید یک معجزه ی کوچک را پنـهان کرده. جلد دوم رمان هرمیس و من با رسیدن بـه همـین آخرین شکست پیش بینی شده ام، فهمـیدم کـه قرار نیست هیچ کجای زندگی ام، درون هیچ بند رویـاهایم معجزه ای رخ دهد...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی