Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111852

clap
kalaf
عنوان : کلاف

Author: safayfard, f
مولف/نويسنده : صفایی فرد، ف

ISBN: 978-964-216-184-3

Publisher: shaghayegh
ناشر : شقایق

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789642161843

ISBN: 978-9642161843

Volume 1: 808 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ندگی داشت راه خودش را می‌‌رفت و ما را هم با خودش می‌‌برد. هر چند همی‌شه روی دور بود و این ما بودیم که گاهی از مدارش خارج می‌‌شدیم. چه خوب که رها نشده بودیم که با همه‌ی سختی‌ها و تلخی‌ها هنوز دست‌هایمان را ول نکرده بود. میان این گردش‌ها، در این رفت و آمدها عوض شده بودیم همه‌مان تغییر می‌‌کردیم و قرار نبود دخیل ببندیم به گذشته‌ای که قرار بود فقط‌یک خاطره باشد.‌یک خاطره‌ی شیرین و البته گاهی تلخ! شاید دور از فهم به عمل رسیده بودم که دنیا ارزش این را ندارد که بخواهم غصه‌ی نداشته‌هایش را بخورم، دلم می‌خواست در همان چیزهایی که داشتم را بدانم، مبادا روزی برسد که از دادنشان از خواب غفلت بیدارم کند. رویا ساختن آسان بود و رها شدن از آن سخت. گاهی از خودم و سن و سالم خجالت می‌‌کشیدم. بابت آن رویایی که شاید هنوز آنطور که باید رهایم نکرده بود. واقعاً انتظار آن حرف‌ها را از محمد نداشتم. ‌یعنی سال‌ها بود که نداشتم اما خب حرف‌هایش، هرچند دیر، اما‌یک گره از آن ته ته قلبم باز کرده بود و توی دل و ذهنم می‌‌دانستم که بابتش از او ممنونم.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $37.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی