Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111856

tabahkar
عنوان : تباهکار

Author: tat shahdoost, fereshte
مولف/نويسنده : تات شهدوست، فرشته

ISBN: 978-622-99857-2-4

Publisher: nashre youpa
ناشر : نشر یوپا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 11

Weight: 4

ISBN: 9786229985724

ISBN: 978-6229985724

Volume 1: 572 pages

Volume 2: 572 pages

Volume 3: 532 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این کتاب روایتی دارد پیرامون سه شخصیت اصلی خود: اهورا، که یکی از شناخته شده ترین افراد برای مردمی است که میان شان زندگی می کند و خشم و نفرتی ناشی از آن چه در گذشته برای او و خانواده اش رخ داده وجود او را فرا گرفته است. طاها، که افسری وظیفه شناس است و برای دور نگه داشتن لیلی از اهورا تمام تلاشش را می کند و لیلی، دختری که پدرش سر او معامله کرده است! کسی که اکنون با ترس زندگی می کند، روزگار چهره ی نامهربان خود را به او نشان می دهد و هراس دست از سر او بر نمی دارد. قصه ی خصومت میان دو خانواده، ماجرایی از کشمش و رقابت عشقی، داستانی از قدرت نمایی و رجز خوانی انسان ها برای یکدیگر و…

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $68.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی