Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111868

he is my soul
jan man ast oo
عنوان : جان من است او

Author: mombani, sahar
مولف/نويسنده : ممبنی، سحر

ISBN: 978-964-216-176-8

Publisher: shaghayegh
ناشر : شقایق

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789642161768

ISBN: 978-9642161768

Volume 1: 560 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : زنده شده بودم و این حقیقت است که عشق آدم را احیا می‌کند. حالا که تفاوت میان دوست داشتن و وابستگس را فهمیده بودم. از این حس آن لذتی که باید را می‌بردم و خیالم آسوده بود، یک جور راحتی که هیچ‌چیز نمی‌‌توانست در آن خللی ایجاد کند. این که دیگر فکر کردن نداشت، او خواستنی‌ترین خواسته‌ی همه‌ی زندگی‌ام بود، این بار اگر با نادانی او را از دست می‌دادم برای همیشه خلایٔی در زندگی‌ام می‌ماند. او حرف‌هایش را زده بود و‌ حالا بعد از یک هفته بی‌خبری این من بودم که باید یک بار دیگر غرورم را کنار می‌گذاشتم و به او می‌گفتم همه‌ی روزهایی را که او‌ پنهانی در تعقیبم بود، من در آرزویش به شب می‌رساندم. تصمیمم را گرفته بودم، این تعلل‌ها، این امروز و فرداها، شک و دودلی نبود، فقط داشتم به خودم این اطمینان را می‌دادم که اگر به سراغش می‌روم برای ساختن است نه تکرار خاطراتی که شیرینی‌شان نتوانسته بود وقت تلخی‌ها به دادمان برسد.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $24.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی