Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111897


shenakht nameh ahmade shamlou
عنوان : شناخت نامه احمد شاملو

Author: mojabi, javad
مولف/نويسنده : مجابی ، جواد

ISBN: 978-600-105-156-2

Publisher: farhange moaser
ناشر : فرهنگ معاصر

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786001051562

ISBN: 978-6001051562

Volume 1: 648 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : پرداختن به زندگی و آثار هنرمندان یک عصر، علاوه بر یادکرد نام و کار نیک آنان و ارج گذاری به آثارشان، از این جهت ضروری است که شاخه ای ارزشمند از ادبیات جهانی که در ایران هنوز به شکوفایی نرسیده در متن فرهنگ ما بارور شود، مقصودم زندگی نامه نویسی هنری است که با انتشار تاریخ شفاهی و زندگی نامه های خودنوشت، اندک اندک دارد جوانه می زند. «زندگی نامه و شناخت نامه» حاوی جذاب ترین بخش های ادبی یک عصر است که یا نویسندگان و پژوهندگان دربارۀ بزرگان عصر خود و تاریخ جهان کتابی تدارک می کنند یا آن کتاب حاصل تجربۀ صادقانه و شجاعانۀ هنرمندی ست که سرگذشت و سرشت خویش را روایت -یا بهتر- اعتراف می کند.

Subject: Persian literature (critiques, reviews)

Availability: In stock

Paperback for $38.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی