Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111907

one hundred wisdom stories form around the world
goldane jadooee
عنوان : گلدان جادویی

Author: silf, margaret
مولف/نويسنده : سیلت، مارگریت

ISBN: 978-622-6722-11-7

Publisher: sedaye moaser
ناشر : صدای معاصر

Translator: barati, abdolali
مترجم : براتی، عبدالعلی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226722117

ISBN: 978-6226722117

Volume 1: 266 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در قصه‌های حکمت‌آمیز می‌توان گیتی را جاری و ساری دید. برخی از این‌ها به ما می‌گویند که هستیم و چگونه به این‌جا رسیده‌ایم. برخی دیگر ما را راهنمایی می‌کنند که چگونه زیستی داشته باشیم، چه مناسباتی با هم برقرار سازیم و چگونه با غم‌ها در زندگی روبرو می‌شویم. از شادی کودکی به وقت خواب و کنکاش در ذهنِ فردی بالغ گرفته تا سفر به ژرفترین رازهای حیات. این کتاب گلچینی از قصه‌های خردآمیز ملل مختلف جهان است. گرچه قصه ها ریشه در فرهنگ‌های گوناگون دارند، زبانی همگانی و جهان‌شمول داشته، و در بسیاری موارد همان پیام و درونمایه با کمی تفاوت زبانزد مردمان دیگری در گوشه‌ای دیگر از دنیا بوده است و چیدمان داستان‌ها بر مبنای عرصه‌های مختلفِ جستجوی انسان برای یافتن حقیقت و معنای زندگی بوده است.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی