Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111914


dolat dar iran
عنوان : دولت در ایران نقدی بر نظریه شیوه تولید آسیایی کارل مارکس

Author: amir khosravi, babak
مولف/نويسنده : امیر خسروی، بابک

ISBN: 978-964-207-072-5

Publisher: nashre akhtaran
ناشر : نشر اختران

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1397

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9789642070725

ISBN: 978-9642070725

Volume 1: 548 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تلاش من در نقد نظریه شیوه تولید آسیایی، اساسا با این انگیزه بوده است که نوشته ای تا حد ممکن مستدل و عاری از پیش داوری در اختیار پژوهشگران ایرانی، به ویژه نسل جوانی که با مباحث تاریخی-اجتماعی ایران سروکار دارند و در جست و جوی پاسخ های اصیل و ایرانی به مسائل کشور هستند، بگذارم. آنچه به باور من حتما باید در مباحث مربوط به آسیا از آن پرهیز کرد کلی گویی و جهانی دیدن مفاهیم و مقوله هاست؛ یعنی الگو قرار دادن یک کشور و تعمیم آن به تمام مشرق زمین، روشی که متاسفانه مارکس در پیش گرفت و الگوی هند را به مشرق زمین تعمیم داد. واقعیت این است که وضعیت و شرایط کشورهای مشرق زمین، در عین برخی شباهت ها، بسیار از یکدیگر متفاوت اند. پس واقع بینانه تر این است که برای توضیح وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سیاسی کشورهای آسیایی، هر یک از آنها را به طور مشخص و جداگانه، و آن گونه که بوده اند، بررسی و توضیح داد.

Subject: Political science (Iran)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی