Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111944

the way of he bow
ayene kamangiri
عنوان : آیین کمان گیری

Author: coelho, paolo
مولف/نويسنده : کوئیلو ، پائولو

ISBN: 978-600-405-256-6

Publisher: sales
ناشر : ثالث

Translator: rafee, rafe
مترجم : رفیعی، رفیع

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9786004052566

ISBN: 978-6004052566

Volume 1: 120 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : یاران و همراهان شما لزوما نباید افرادی درخشان باشند که همه برای آنان احترام قائلند و می گویند « هیچ کس بهتر از او نیست.» آنان کسانی هستند که از اشتباه کردن هراسی به دل راه نمی دهند. بنابراین مرتکب اشتباهاتی می شوند و به همین دلیل کارشان اغلب مورد تایید قرار نمی گیرد و به رسمیت شناخته نمی شود . با وجود این آنها جزو کسانی هستند که دنیا را دگرگون می کنند و پس از اشتباهات زیاد در جامعه تفاوت های واقعی ایجاد می کنند.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی