Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111969

the impossible just takes a little longer
gheyre momken kami dirtar momken ast
عنوان : غیر ممکن کمی دیرتر ممکن است

Author: berg, art
مولف/نويسنده : برگ، آرت

ISBN: 978-964-6104-65-5

Publisher: entesharate dorsa
ناشر : انتششارات درسا

Translator: mosavie razavi, sohayla
مترجم : موسوی رضوی، سهيلا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 9

Weight: 1

ISBN: 9789646104655

ISBN: 978-9646104655

Volume 1: 280 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اگر فکر می‌کنید غمگین هستید و هیچ راهی برای فائق شدن بر آن ندارید، این کتاب برای شماست. پیام نویسنده تنها برای کسانی نیست که با فجایعی خاص روبرو شده و متحمل رنج فراوانند، بلکه برای کسانی هم هست که در جستجوی مفهوم سرنوشت خود هستند. آنان که می‌خواهند بدانند زندگیشان واقعاً اهمیت دارد، کسانی که می‌خواهند بدانند آنان نیز با وجود تمام درد‌ها و ناکامی‌های زندگیشان، می‌توانند صعود کنند. نویسنده که در حین رانندگی تصادف شدیدی باعث فلج شدن کامل او شده است از استقامت خود می گوید. او دیگر نمی‌تواند دوباره راه برود، کار کند یا زندگی مستقل داشته باشد، اما با وجود این به تنهایی و بدون کمک دیگران توانست به زندگی‌اش معنا و مفهوم تازه‌ای ببخشد. حتی علیرغم آنچه دکتر‌ها به وی گفته بودند توانست ازدواج کند و صاحب دو بچه شود و یکی از سخنوران انگیزشی بسیار محبوب در آمریکا گردد. این مرد ثابت می‌کند که تأکید بر آنچه قلب شما می‌گوید کلید خوشبختی هر کسی است. سرگذشت او خنده را با اشک شوق به چشم می‌آورد. تجربیات زندگی‌اش می‌تواند تأثیر عظیمی در زندگی شما بگذارد. او مجموعه باورهای بنیادی را در زندگی توضیح می‌دهد. گاهی شکست می‌تواند آموزگار بزرگی باشد. غیرممکن کمی دیر‌تر ممکن می‌شود، غیرممکن را ممکن سازید.

Subject: Psychology (self healing)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی